6 laureatów III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi 2018/19 otrzymało indeksy na polskie uniwersytety.

W Warszawie odbył się trzeci etap III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi 2018/19.

Do Warszawy na dwuetapowy egzamin przyjechała 19-osobowa grupa młodzieży z Ukrainy i Białorusi. Nagrodą dla laureatów jest indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych. Wyniki zostały ogłoszone podczas gali finałowej, która odbyła się 4 lipca 2019 roku w Belwederze z udziałem Agaty Kornhauser-Dudy, małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.     

Na trzeci, finałowy, etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi do Warszawy przyjechało 19 uczniów szkół polskich z Ukrainy i Białorusi. Podczas dwudniowej sesji egzaminacyjnej w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Historycznego uczestnicy zdawali egzamin pisemny oraz ustny. W komisji egzaminacyjnej zasiedli członkowie Komitetu Głównego Olimpiady składającego się z profesorów państwowych uczelni wyższych oraz przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja.

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie i Białorusi to bezprecedensowe przedsięwzięcie organizowane przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia), zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski.

Pierwszy etap, szkolny, III Olimpiady Historii Polski na Ukrainie i Białorusi odbył się 24 listopada 2018 roku o godz. 11.00, w 12 miastach Ukrainy: Charkowie, Chmielnickim, Czerniowcach, Iwano-Frankiwsku, Kijowie, we Lwowie, w Łucku, Odessie, Równym, Winnicy, Żytomierzu, Kropywnyckim oraz we wskazanym miejscu dla młodzieży z Białorusi. W etapie szkolnym udział wzięło ponad 300 uczniów z trzech ostatnich klas szkół ogólnokształcących. Musieli oni w ciągu godziny uporać się z testem zawierającym pytania ze wszystkich epok, od średniowiecza po współczesność. Do drugiego etapu zostało zakwalifikowanych 79 uczniów, którzy przystąpili do dwuetapowego egzaminu w czterech ośrodkach polonijnych, w: Szkole Średniej nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie, siedzibie Żytomierskiej Obwodowej Młodzieżowej Publicznej Organizacji „Związek Szlachty Polskiej”, Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie – Dom Polski w Kijowie oraz Polskiej Szkole Sobotniej przy Chmielnickim Oddziale Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie, a także w Instytucie Historii Uniwersytetu w Białymstoku.

Do trzeciego etapu Komitet Główny Olimpiady pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Korytki zakwalifikował 21 uczestników.

Nagrodą główną III Olimpiady Historii Polski jest indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych. W tej edycji do wyboru są indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Lubelskiego im. Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Opolskiego oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W czwartek 4 lipca 2019 r. w Belwederze podczas uroczystej gali finałowej zostały ogłoszone wyniki III Olimpiady Historii Polski. W tym roku Komitet wyłonił sześciu laureatów oraz przyznał specjalne wyróżnienie dla finalistki z Białorusi.

Uczestnicy otrzymali dyplomy z rąk Roberta Czyżewskiego, prezesa Fundacji Wolność i Demokracja, oraz nagrody od małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy. Indeksy wręczył laureatom prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz zaś przekazał nagrody nauczycielom przygotowującym uczniów do Olimpiady.

Lista laureatów III Olimpiady Historii Polski 2018/2019:

Miejsce I        Danuta Stefanko, uczennica Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Miejsce II       Anna Gliwińska, uczennica Centrum Kulturalno-Oświatowego Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnem

Miejsce III      Daria Czudnowska, uczennica Polskiej Szkoły Sobotniej w Kijowie przy Związku Polaków na Ukrainie

Miejsce IV       Świętosław Żdaniuk, uczeń Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu

Miejsce V        Helena Kurnicka, uczennica Szkoły Średniej nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie

Maksym Marczenko, uczeń Polskiej Szkoły Sobotniej przy ZNP w Chmielnickim

 

Finaliści III Olimpiady Historii Polski 2018/2019:

• Andrzej Basiuk, Federacja Organizacji Polskich na Ukrainie „Dom Polski” w Kijowie

• Illa Buszmielow, Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” w Winnicy

• Włodzimierz Didkowski, Polskie Centrum Edukacji i Nauki w Żytomierzu

• Danuta Grabowska, Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

• Władysława Hedz, Centrum Kulturalno-Oświatowe Polskiej Mniejszości Narodowej w Połonnem

• Edward Jakubowicz, Szkoła Średnia nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie

• Kamila Sosnowska, Szkoła Średnia nr 10 im. Marii Magdaleny we Lwowie

• Paweł Ładońko, Polska Szkoła Sobotnia w Kijowie przy Związku Polaków na Ukrainie

• Alina Pałamarczuk, Związek Polaków „Jedność” ze Żmerynki

• Katarzyna Szmorgun, Związek Miłośników Kultury Polskiej na Połtawszczyźnie

• Katarzyna Woznyczka, Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. A. Mickiewicza w Odessie

• Agłaja Zubryczewa, Stowarzyszenie Polaków „Polonia” im. K. Szymanowskiego w Kropywnyckim

• Uczestniczka z Białorusi.

Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy obecni kontynuowali spotkanie na tarasie Belwederu, gdzie była możliwość bezpośrednich rozmów oraz zrobienia sobie zdjęć z Pierwszą Damą oraz z pozostałymi Gośćmi.

W uroczystości udział wzięli z PTH: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dr hab. Piotr Bednarz, dr hab. Andrzej Korytko, dr hab. Barbara Krysztopa-Czupryńska, dr hab. Mariusz Sawicki; przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP minister Adam Kwiatkowski oraz dyrektor Biura Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Jan Badowski, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN Adam Hlebowicz, dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu RP Grzegorz Soroczyński, przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja: prezes Robert Czyżewski, sekretarz Zarządu Lilia Luboniewicz, Anna Plichta, Małgorzata Jastrzębska oraz Anna Śmigielska, sekretarz Olimpiady

Grupa młodzieży przyjechała do Polski z nauczycielami historii, którzy w trakcie egzaminów uczestniczyli w doszkalających warsztatach metodycznych. Po egzaminach i intensywnym programie w Warszawie grupa udała się w objazd historyczny po Polsce, co jest dodatkową nagrodą dla uczestników III etapu Olimpiady i ich nauczycieli.

Olimpiada organizowana jest zgodnie z polskimi aktami prawnymi, w tym z ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 z późniejszymi zmianami).

Olimpiada jest działaniem projektu Fundacji WiD „Polskie Echa – wspieranie nauki historii Polski na świecie” współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w roku 2018 i 2019.

Anna Śmigielska, sekretarz Olimpiady Historii Polski 2018/2019
foto: KPRP i własne

https://www.prezydent.pl/pierwsza-dama/aktywnosc/art,581,pierwsza-dama-edukacja-jest-najlepsza-inwestycja-we-wzmacnianie-pozycji-polskiej-mniejszosci-narodowej.html

Olimpiada organizowana jest w ramach projektu Fundacji WiD Polskie Echa współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.