II etap Olimpiady Historii Polski na Ukrainie – harmonogram odpowiedzi przed komisjami

Wszystkich uczestników II etapu Olimpiady Historii Polski na Ukrainie prosimy o dokładne zapoznanie się z godzinami odpowiedzi przed komisjami. Prosimy również o przybycie na miejsce egzaminowania około 15 minut przed wskazaną godziną, aby mieć czas na spokojne przygotowanie się do odpowiedzi.

Adresy miejsc egzaminowania:

Lwów – Szkoła Średnia nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie, ul. Generała Czuprynki 1 

Chmielnicki – ul. Instytucka 11/3

Żytomierz – Dom Polski w Żytomierzu, ul. Chernyakhovskoho 34Б

Odessa – Foyer Wydziału Historycznego ONU im. I. Miecznikowa, ul. Jelisawietniska 12.

Harmonogram odpowiedzi do pobrania

UWAGA: We Lwowie jednocześnie będą funkcjonowały dwie komisje – komisja A i B – egzaminujące w tym samym budynku, w sąsiednich salach.
Przypominamy, że w ramach odpowiedzi uczestnik:
a) zaprezentuje wybrany przez siebie temat,
b) odpowie na dwa pytania z wybranej przez siebie epoki (puli pytań),
c) odpowie na pytanie z ogólnej historii Polski zadane przez komisję.

Życzymy odwagi i powodzenia!