Rejestracja do projektu „Ekspedycja Polska – edukacyjne wyjazdy letnie”

Fundacja Wolność i Demokracja z przyjemnością ogłasza rozpoczęcie rejestracji uczestników projektu „Ekspedycja Polska – edukacyjne wyjazdy letnie”.

Projekt jest już Państwu dobrze znany – kierowany jest do dzieci i młodzieży pochodzenia polskiego w wieku 10-18 lat z Ukrainy. Rekrutacja odbywać się będzie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym trzeba zamieścić informację o uczestnikach oraz opiekunie grupy. W pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby niebiorące wcześniej udziału w podobnych przedsięwzięciach.

Uczestnicy wyjazdów zostaną zakwaterowani w ośrodkach letnich przystosowanych do przyjmowania dużych grup, z możliwością zaaranżowania przestrzeni do zajęć integracyjnych. Uczniowie pod opieką wychowawcy z Ukrainy dojeżdżają do granicy ukraińsko-polskiej (koszty dojazdu do granicy zostaną zrefundowane). Transport osób na terenie Polski odbędzie się zorganizowanymi przez Fundację Wolność i Demokracja autokarami.

Podczas wyjazdów oprócz zajęć edukacyjnych uczestnicy będą mogli wziąć udział w programie historyczno-kulturalnym, w ramach którego odwiedzą ciekawe miejsca związane z historią i kulturą Polski. Zapewniamy również całodobowe wyżywienie oraz ubezpieczenie NNW.

Przyjmujemy zgłoszenia 10-osobowych grup z jednym opiekunem. Jedna organizacja może zgłosić kilka grup, według klucza 10+1, 20+2, 30+3 itd.
Wszystkie pola formularza muszą zostać wypełnione.
Wymagania konieczne:
– organizacja zgłaszająca grupę musi być zarejestrowana w bazie ORPEG
– uczestnik musi mieć ukończone 10 lat
– jeśli dziecko posiada legitymację szkolną, to trzeba podać jej numer
– zgoda rodzica na wyjazd dziecka (wypełniana w późniejszym terminie)
– dziecko musi przebywać obecnie na Ukrainie
– dla jednego uczestnika przewidziane jest wsparcie wypoczynku w jednym zorganizowanym pobycie finansowanym ze środków Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego
Bardzo prosimy o zaznaczenie w formularzu terminu, który Państwa interesuje. Zaznaczenie danego terminu nie gwarantuje, że akurat ten termin będzie dostępny (ze względu na ograniczoną liczbę miejsc), aczkolwiek pokaże nam Państwa preferencje, które będziemy starali się uwzględnić.
Terminy kolonii:
1. 29.07-7.08 – Weronika INN, Poronin – 40 uczestników
2. 12-21.08 – Hotel Szablewski, obok Poznania – 80 uczestników
3. 13-22.08 – Ośrodek Szekla, Stronie – 80 uczestników
4. 23.08-1.09 – Wind4You, Gleźnowo – 60 uczestników
Zgłoszenia przyjmujemy do 21.06.2023r. wypełniając poniższy formularz