Projekt realizowany w okresie 01.01.2021-31.12.2021

Wsparciem została objęta jedna placówka oświatowa w Irlandii, w Dublinie.

Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie bieżącego funkcjonowania placówki edukacyjnej poprzez dofinansowanie kosztów bezpośrednio związanych z procesem nauczania (dofinansowanie kosztów utrzymania placówki).

Skip to content