2018

Fake news i jego społeczne konsekwencje. Cała prawda o post-prawdzie.

 Ideą projektu było aktywne przeciwstawienie się zjawisku fake newsa. Celem właściwym było wykształcenie u beneficjentów umiejętności krytycznego odbioru otrzymywanych wiadomości, rozpoznawania fałszywych informacji.  Dzięki wprowadzeniu do projektu działań z zakresu edukacji medialnej daliśmy możliwość uczestnikom projektu przyjrzenia się z bliska problemom zakłamywania prawdy w serwisach internetowych, głównie portalach społecznościowych. Kluczowe dla nas było uświadomienie użytkowników/społeczeństwa, że zjawisko fake newsa ma miejsce, jakie przynosi konsekwencje i jak z nim walczyć.
W ramach projektu zrealizowano cztery działania:
– Prowadzono fanpage: https://www.facebook.com/smartNews01/?eid=ARB63vML28xNGYtR7PRmxM5Vy1YDcCg8J293ixZDgfHt4Gy01iOSvAbyWbaTM60A6qb8if-Gw-iFhm0e
– Opracowano „Mały leksykon postprawdy”: https://wid.org.pl/wp-content/uploads/E_wydanie-Ma%C5%82y-Leksykon-Postprawdy.pdf
– Przeprowadzono kampanię w internecie pn. Jesteśmy po stronie prawdy”
– We współpracy z Programem III Polskiego Radia oraz Radiem WNET przygotowano 10 audycji na temat fake news’ów.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 77 250,00 zł

Skip to content