2018

Kwatera wojenna w Mościskach – część I.

Zadanie polegało na dostosowaniu projektu kwatery wojennej powstałego w 2017 r. do przepisów ukraińskiego prawa budowlanego. W ramach zadania zaadaptowano projekt, opracowano plan techniczny cmentarza oraz plan zagospodarowania przestrzennego, złożono przygotowaną dokumentację na ręce Rady Miejskiej Mościsk.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacja w wysokości 90 000,00 zł

2017

Projekt kwatery wojennej na cmentarzu w Mościskach Żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku pod Lwowem.

Osiągnięte cele: Opracowanie koncepcji projektu i dokumentacji technicznej kwatery wojennej na cmentarzu w Mościskach.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dotacja w wysokości 58 000,00 zł

Skip to content