„POLSKIE ECHA – wspieranie nauki historii Polski na świecie”

Zakładane cele zostały osiągnięte. Projekt zakładał następujące działania: Olimpiadę Historii Polski – kontynuacja oraz rozwinięcie działania projektu „Biało czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”, Olimpiada miała zostać rozszerzona o zasięg terytorialny o kolejne kraje w edycji 2019 -2020, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli w ramach ich doskonalenia (na II etapie Olimpiady) oraz dydaktyczny objazd historyczny na III etapie Olimpiady, dla uczestników etapu finałowego i nauczycieli;

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie i Białorusi to bezprecedensowe przedsięwzięcie organizowane przez Fundację Wolność i Demokracja we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym. Projekt skierowany jest do polskiej młodzieży szkolnej (od 15 do 17 roku życia, z klas IX, X oraz XI ukraińskiego systemu nauczania), zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży zamieszkałej i uczącej się na terenie Ukrainy i Białorusi, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży.

Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 120 000,00 PLN

Skip to content