2020

Prace remontowe dachu Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w  Keysborough, Australia

Projekt dotyczył przeprowadzenia prac remontowych dachu Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w  Keysborough, Australia. Prace remontowe polegały na zabezpieczeniu sanktuarium przed przeciekamy, które to powodowały zniszczenia wewnętrzne.
Projekt przewidywał realizację dwóch etapów: etap projektowania i etap konstrukcji i prac remontowych. W pierwszym etapie powołano zespół nadzorujący i prowadzący prace remontowe,  przeprowadzono szczegółowe inspekcję dachu, opracowano koncept dachu oraz architektoniczne rysunki nowego dachu. Drugi etap – etap wykonawczy polegał na realizacji prac remontowych co w czasie epidemii i związanych z nią ograniczeń było dość dużym wyzwaniem.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych; dotacja w wysokości 400 000,00 zł

Skip to content