Profesjonalizacja przekazu polonijnego – wspieranie portali polonijnych NGO – 2021

Projekt zakładał wsparcie instytucjonalne organizacji polonijnych w zakresie dofinansowania bieżącej aktualizacji stron internetowych, portali. Działania projektu obejmowały wsparcie portali następujących organizacji polonijnych: – Kongres Polaków w Republice Czeskiej – Związek Polaków w Kalabrii, Włochy – Związek Polaków w Mediolanie, Włochy – Federacja Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, Australia – Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii, Australia – Stowarzyszenie Nasza Polonia, Australia – PORTAL CENTRE-POLONAIS.FR, Francja – PORTAL www.tkpz-zloczow.org.ua, Ukraina – PORTAL www.polonia.org.ua, Ukraina Projekt był skierowany na zapewnienie dostępu członkom organizacji oraz przedstawicielom Polonii w Australii, Francji, Republice Czeskiej, Włoszech dostępu do informacji o wydarzeniach kulturalnych, o ofercie oświatowej, informacji o planowanych przedsięwzięciach, ale również dostępu do treści dotyczących ich problemów i sposobu ich rozwiązywania, dostęp do informacji o Polsce, wywiady z działaczami oraz wybitnymi osobami nie tylko z kraju zamieszkania, ale również z Polski.

Projekt sfinansowany ze środków: KPRM kwota dofinansowania  110 010,00 PLN

Skip to content