2021

Profesjonalizacja przekazu polonijnego – wspieranie portali polonijnych NGO.

Projekt zakładał wsparcie instytucjonalne organizacji polonijnych w zakresie dofinansowania bieżącej aktualizacji stron internetowych, portali. Działania projektu obejmowały wsparcie portali następujących organizacji polonijnych: – Kongres Polaków w Republice Czeskiej – Związek Polaków w Kalabrii, Włochy – Związek Polaków w Mediolanie, Włochy – Federacja Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, Australia – Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii, Australia – Stowarzyszenie Nasza Polonia, Australia – PORTAL CENTRE-POLONAIS.FR, Francja – PORTAL www.tkpz-zloczow.org.ua, Ukraina – PORTAL www.polonia.org.ua, Ukraina Projekt był skierowany na zapewnienie dostępu członkom organizacji oraz przedstawicielom Polonii w Australii, Francji, Republice Czeskiej, Włoszech dostępu do informacji o wydarzeniach kulturalnych, o ofercie oświatowej, informacji o planowanych przedsięwzięciach, ale również dostępu do treści dotyczących ich problemów i sposobu ich rozwiązywania, dostęp do informacji o Polsce, wywiady z działaczami oraz wybitnymi osobami nie tylko z kraju zamieszkania, ale również z Polski.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 110 010,00 zł

Skip to content