Program rozwoju organizacji obywatelskich na lata 2018-2030

Tytuł zadania: Fundacja Wolność i Demokracja 2019-2021

Dzięki projektowi pracownicy Fundacji WiD odbyli indywidualne i grupowe szkolenia podnoszące kwalifikacje. W ramach projektu wydano 4 numery newslettera, w którym informowano o najważniejszych wydarzeniach z życia Fundacji – realizowanych projektach, inicjatywach, odnoszonych sukcesach. Newsletter trafił do tysięcy przyjaciół Fundacji.
Dużym przedsięwzięciem w ramach projektu była produkcja spotu reklamowego. Kilkuminutowy film ukazał bogatą historię i osiągnięcia Fundacji, przedstawił najważniejsze dziedziny działalności WiDu.
Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności; dotacja w wysokości 208 001,65 zł – 2019 rok
Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności; dotacja w wysokości 207 257,05 zł – 2020 rok
Projekt sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności; dotacja w wysokości 247 700,00 zł – 2021 rok

Skip to content