Remont Domu Polskiego w Łucku – 2020 rok

Projekt dotyczył remontu generalnego lokalu przeznaczonego dla Domu Polskiego w Łucku.  Dotychczas miejsce było to nie używanym dawnym lokalem użytkowo-biurowym należącym do miasta. Prace polegały  na remoncie i adaptacji pomieszczeń, wymianie instalacji, okien.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dotacja w wysokości 210 000,00 zł

Skip to content