2019

Upamiętnienie polskiego czynu zbrojnego na Wileńszczyźnie (część II).

Osiągnięte cele: Przeprowadzone prace polegały na montażu wykonanych w 2018 roku 40 nagrobków żołnierzy poległych w latach 1919-1920 oraz na renowacji kolumny “Wilno swoim wybawcom” będącej centralnym elementem Polsko-Litewskiego Cmentarza Wojennego na wileńskiej Nowej Rossie.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 110 000,00 zł

2018

Upamiętnienie polskiego czynu zbrojnego na Wileńszczyźnie.

Zadanie polegało na rewitalizacji kwatery żołnierzy Wojska Polskiego na wileńskim cmentarzu Rossa. W ramach zadania uzyskano zgody miejscowych władz,  wykonano 40 nagrobków będących kopią zniszczonych. Drugą część zadania zrealizowano w roku 2019.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości 550 387,00 zł

Skip to content