2019

Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie.

Projekt “Wielcy Polacy dla Polski i Świata. Wystawa i ekonomiczna gra edukacyjna dla dzieci i młodzieży na Ukrainie” miał na celu promocje Polski, polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego oraz wkład Kresów Wschodnich w kształtowanie się gospodarki na ziemiach polskich w XIX wieku, poprzez ekspozycje wystawy i ekonomicznej gry edukacyjnej poświęconej wybitnym Polakom XIX wieku i ich dorobku.
W ramach projektu została przygotowana i wyprodukowana wystawa pt. “Wkład wielkich Polaków w kształtowanie się gospodarki i ekonomii oraz przemian społecznych na ziemiach polskich w XIX wieku” w której przedstawiono  sylwetki wybitnych Polaków, działaczy politycznych, społecznych, ekonomistów i przemysłowców, którzy przyczynili się do rozwoju Polski i rozsławiania jej na świecie.
Towarzysząca wystawie lekcja edukacyjna połączona z gra ekonomiczna w postaci sesji giełdy, budziła ogromne zainteresowanie wśród jej uczestników.  Podczas gry ekonomicznej uczestnicy wcielili się w rolę przedsiębiorczych Polaków z XIX wieku, pełnych poświęcenia i pasji: Franciszka Ksawerego Druckiego Lubeckiego, Leona Sapiehy, Jana Tadeusza Lubomirskiego, Ignacego Łukasiewicza, Jana Szczepanika, Michała Elwiro Andriollego oraz Franciszka Stefczyka.
Wystawa i lekcje zostały przeprowadzone w 62 placówkach polonijnych ( organizacjach, szkółkach sobotnich, punktach nauczania przy parafiach, szkołach z polskim językiem nauczania). W projekcie udział bezpośredni wzięło  ponad 3000 dzieci i młodzieży polskiego pochodzenia z Ukrainy, a także pośrednio około 6000 osób ich rodziców, którzy  mieli okazje zapoznać się z wystawa na szkolnych korytarzach lub usłyszeć relacje od dzieci.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 112 053,00 zł

Skip to content