Projekt realizowany w okresie 01.01.2021-31.12.2021

Projekt zakłada dofinansowanie działań skierowanych na wzmacnianie środowisk, integrację, budowanie pozytywnego wizerunku Polski realizowanych przez organizacje polskie na świecie. Wsparciem zostanie objętych 26 projektów z 17 organizacji z 5 krajów: Australii, Kazachstanu, Ukrainy, Włoch i Wielkiej Brytanii.

W ramach projektu wsparciem objęto zadania zaproponowane przez Partnerów takie jak: warsztaty i prelekcje historyczne, biegi pamięci, wystawy, konferencje dotyczące postaci historycznych, opracowanie i druk materiałów edukacyjnych/książek przedstawiających polskie postacie lub wydarzenia historyczne, realizacja filmów przybliżająca polskie miejsca pamięci narodowej lub postacie znanych Polaków, a także mające zachować dla potomnych w postaci cyfrowej informacje o ważnych wydarzeniach z najnowszej historii Polski.

Zostanie również zrealizowane w 27 miejscach na świecie Narodowe Czytanie.

Skip to content