2017

Współczesna wojna propagandowa i sposoby jej przeciwdziałania w międzynarodowym środowisku medialnym w kontekście rezolucji parlamentu europejskiego w sprawie unijnej komunikacji strategicznej.

Celem projektu  było między innymi:
– dbanie o dobre imię Polski i jej nieskazitelny wizerunek, co osiągnięto dzięki promocji idei demokratycznych oraz promocji wolnych, niezależnych mediów działających w Polsce.
W projekcie podkreślono wkład polskiej myśli politycznej, tzn. wagę i znaczenie rezolucji sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie państw trzecich, której autorką była polska europosłanka Anna Fotyga.  Pani Minister nagrała specjalne przemówienie do uczestników projektu, a tekst rezolucji w języku polskim i angielskim był dostępny zarówno na stronie projektu, jak i w publikacji elektronicznej (http://wid.org.pl/?s=wojna+propagandowa).
– promocja międzynarodowych działań Polski – dzięki projektowi powstały unikalne materiały naukowe autorstwa akademików z Katedry Edukacji Medialnej i Języka Mediów na Wydziale Teologicznym  UKSW (Grzegorz Łęcicki, Piotr Drzewiecki, Piotr Łuczuk, Magdalena Butkiewicz) oraz autorskie monitoringi mediów w Polsce, Białorusi, Ukrainie i Litwie pod względem „zainfekowania” ich propagandą, hejtem, fake newsami. Autorami byli wybitni eksperci: Jakub  Biernat, Cezary Goliński, Antoni Radczenko, Siarhiej Pieliasa.  Anglojęzyczna publikacja została wysłana na stronę Parlamentu Europejskiego: EU vs Disinfo (https://euvsdisinfo.eu/).
– umacnianie społeczeństwa obywatelskiego poprzez organizację międzynarodowej debaty „Media-Rosja. Nowe zagrożenia propagandowe”. Patronatem medialnym konferencję objęły redakcje: Biełsat TV, Polskiej Agencji Prasowej, portal Kresy24.pl, Program III Polskiego Radia. Na miejscu byli obecni dziennikarze z redakcji krajowych: Informacyjna Agencja Radiowa, Redakcja Zagraniczna Polskiego Radia, portali: Kresy24.pl, defence.pl, fakenews.pl, i innych. Dzięki relacjom medialnym informacja o projekcie dotarła do kilkudziesięciu tysięcy odbiorców.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych; dotacja w wysokości 71 065,99 zł

Skip to content