2016

Wzmocnienie potencjału niezależnych mediów w kampanii prezydenckiej 2015 przez rozwój portalu informacyjnego naviny.by.

Projekt polegał na wsparciu działań portalu naviny.by w obszarze dotyczącym przekazu informacyjnego na temat przebiegu oraz rezultatu tegorocznych wyborów prezydenckich. W ramach zespołu redakcyjnego naviny.by powołana została grupa, której zadaniem będzie dostarczanie rzeczywistej, pozbawionej warstwy propagandowej, informacji dotyczącej wyborów prezydenckich 2015. Informacje oraz inne materiały poświęcone tematyce wyborczej, takie jak raporty analityczne, opinie polityków, relacje wyborców, zamieszczane były na portalu naviny.by w dziale wybory, w specjalnie utworzonej podkategorii poświęconej wyborom prezydenckim 2015. Powstała seria reportaży dotyczących kampanii wyborczych poszczególnych kandydatów na urząd prezydenta, co z jednej strony pozwoliło na prezentacje poglądów i programów wyborczych samym kandydatom i częściowo zrekompensowało im brak dostępu do państwowych mediów, a z drugiej strony pomogło wyborcom w dokonaniu świadomego wyboru opartego na rzetelnej informacji. W dniu głosowania na portalu naviny.by prowadzony był reportaż z przebiegu wyborów. Był to reportaż on-line z wykorzystaniem materiałów multimedialnych. Informacje o ewentualnych przypadkach naruszeń prawa wyborczego, manipulacji czy fałszerstw natychmiast trafiały na portal i były dostępne dla odbiorców w Białorusi i za granicą. Celem projektu nyło zapewnienie pełnego i obiektywnego przekazu na temat wyborów prezydenckich 2015 w Białorusi i wzmocnienie kontroli społecznej nad procesem wyborczym.
Projekt sfinansowany ze środków Fundacji Solidarności Międzynarodowej; dotacja w wysokości 150 000,00 zł

Skip to content