2017

„Zawsze Wierni Polsce” – wystawa w Niemczech.

„Zawsze wierni Polsce” – wystawa poświęcona historii Związku Polaków w Niemczech, była 15-planszową wystawą w wersjach zewnętrznej i wewnętrznej, poświęconą historii Związku Polaków w Niemczech. Celem jaki wystawa spełniała było przywracanie pamięci o losie Polaków mieszkających w Niemczech, tzn. o osobach, zdarzeniach oraz zasobach kultury materialnej, które pozostały po niemal już stuletniej działalności Związku. Miała ona za zadanie działać integrująco na polskie środowiska, wzmacniając poczucie dumy narodowej oraz kształtować młode pokolenie. Pamięć o historii ZPwN może wzmocnić procesy integracyjne i wydatnie wpłynąć na podtrzymanie polskiej tożsamości narodowej oraz zademonstrować siłę polskiego dziedzictwa w RFN.
W roku 2017 Związek obchodził 95 rocznicę rejestracji i z tej okazji zaplanował uroczyste obchody rocznicowe. Jednym z najważniejszych punktów uroczystości była wystawa, opowiadająca o historii, martyrologii i współczesności Związku.
Wystawa Była wykonana w dwóch wersjach: pierwsza stacjonarna złożona ze sztywnych plansz odpornych na warunki atmosferyczne zamocowana na metalowych stojakach eksponowana była na terenie przykościelnym przy Bazylice św. Jana w Berlinie. Druga mobilna, pozostawiona została w dyspozycji Związku Polaków w  Niemczech i była pokazywana we wnętrzach licznych ośrodków kultury i życia społecznego Polonii (w tym w szkołach społecznych). Elementem uzupełniającym był katalog wystawy towarzyszący obu jej wersjom.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 50 000,00 zł

Skip to content