Berdiańsk

Nazwa podmiotu nauczania:

Ośrodek Nauki Języka Polskiego dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Berdiańsku


Adres

Dom Polski w Berdiańsku, ul. Potijskaja 10/4, 71100 Berdiańsk, Ukraina


Data założenia

2001


Liczba uczniów i nauczycieli

48/3


Opis działalności szkoły/ punktu nauczania

Zadaniem Ośrodka jest nie tylko zapoznawanie dzieci i młodzieży polskiej z historią, kulturą polską i nauką języka polskiego, ale też znacznie szerzej pojęta edukacja. Kadra pedagogiczna, w oparciu o wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej, dąży do zmotywowania uczniów do nauki w szerokim tego słowa znaczeniu oraz do osiągania sukcesów. Dzięki połączeniu najlepszych standardów edukacji rodzimej i światowej, słuchacze otrzymują szerszą edukację oraz dodatkowe wartości, które zwiększą ich szanse na lepszą przyszłość. Połączenie elementów różnych systemów daje znakomite i widoczne efekty. Ważną rolę dopełniającą spełniają wybrane elementy polskiego standardu edukacji w zakresie metodyki nauczania.

Kadrę nauczycielską tworzą wykwalifikowani lektorzy po studiach lingwistycznych. Stwarza to warunki do podnoszenia poziomu kształcenia studentów i optymalizowania jej pracy.

Ośrodek, który mieści się w Domu Polskim w Berdiańsku, jest wyposażony w sprzęt adiowizualny, zestaw satelitarny, posiada ksero, dwa zestawy komputerowe, laptop etc. Właśnie tu dzięki Konsulatowi RP w Charkowie powstała pierwsza polska biblioteka na Ukrainie wschodniej, która jest atutem i rękojmią skuteczności nauki języka polskiego. Zbiory Biblioteki obejmują głównie: bogaty zbiór podręczników do nauki języka polskiego jako obcego, w tym również materiały na nośnikach elektronicznych, literaturę naukową dotyczącą językoznawstwa, polską literaturę piękną wraz z opracowaniami, materiały dotyczące polskiej kultury, sztuki, historii, geografii i emigracji, liczne pozycje o treści ogólnoinformacyjnej, takie jak m.in. słowniki rzeczowe i językowe, encyklopedie, bibliografie lub informatory biograficzne, mapy ścienne – historyczne i geograficzne, odrębny zbiór filmów polskich i Polski dotyczących na kasetach VIDEO i płytach DVD. Księgozbiór Centrum liczy obecnie ok. 5000 woluminów.OLYMPUS DIGITAL CAMERA