„Biega, krzyczy pan Hilary…” – dzieci w Kowlu recytują polską poezję

28 stycznia w szkole polskiej w Kowlu odbył się II Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji Dziecięcej dla uczniów najmłodszych.

W konkursie wzięło udział 19 dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Recytacji wysłuchało jury składające się z nauczycieli: Wiesława Pisarskiego i Marka Wróblewskiego, oraz starszych uczniów, którzy brali udział już w niejednym konkursie recytatorskim, w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego oraz w konkursie „Znasz-li ten kraj”: Soni, Saszy, Daszy, Mikołaja, Diany i Julii.
Po naradzie jury wyłoniło zwycięzców i wyróżnionych. Wręczyło dyplomy, nagrody i upominki. Wszyscy byli zgodni co do tego, że poziom konkursu był wyższy niż poprzednio: dzieci recytowały nawet po dwa wiersze, a ich wymowa jest coraz lepsza. W czasie obrad jury uczniowie obejrzeli odcinek „Muminków” i śpiewali piosenki poznane w tym roku szkolnym.

 

Wiesław Pisarski
nauczyciel wysłany do pracy dydaktycznej za granicę przez ORPEG

Za: „Monitor Wołyński”
Punkt nauczania przy Towarzystwie Kultury Polskiej w Kowlu jest objęty opieką merytoryczną i finansową Fundacji Wolność i Demokracja, realizowanej w ramach projektu „Biało-czerwone ABC. Program wspierania oświaty polskiej na Ukrainie”