Biskup Jan Niemiec. Człowiek, który został biskupem, biskup, który pozostał człowiekiem

Kamieniec-Podolska diecezja straciła biskupa Jana Niemca, całym sercem wierzymy, że uzyskała go dla nieba. Jan Niemiec zmarł 27 października w Łańcucie. Ciało biskupa przywieziono z Polski do Chmielnickiego, a 7 listopada do Gródka Podolskiego, żeby parafianie różnych parafii i wszyscy chętni mogli pożegnać się i pomodlić się za duszę tego, który tak dużo zrobił dla ewangelizacji  naszego kraju. Pracował jako  duszpasterz na wsi  Żyszczyńce, prefekt, wykładowca, organizator і dyrektor biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego (filia Papieskiego Laterańskiego uniwersytetu w Rzymie) w Gródku Podolskim, jej rektor w latach 2001-2007. Od 21 października 2006 roku Jan Niemiec został mianowany biskupem  pomocniczym Kamieniec-Podolskiej diecezji.

7 listopada w kościele Świętego Stanisława biskupa i męczennika odbyła się msza święta za Duszę zmarłego,  celebrował  ją  biskup – pomocniczy Kamieniec-Podolskiej diecezji Radosław Zmitrowicz. Po nabożeństwie odbyło się spotkanie parafian, na którym  każdy chętny dzielił się wspomnieniami i dobrym słowem o zmarłym.

Irena Pierszchajło opowiadała o nawróceniu jej ojca Roberta Pierszchajło, o udzieleniu ślubu rodzicom oraz o udzieleniu sakramentu spowiedzi dla ojca za sprawą talentu przekonania księdza, wówczas profesora – Jana Niemca.

Pan Antoni  Kostecki wspominał  o wielu  latach swojej pracy  jako kierowcy seminarium, o  różnych wyjazdach z ojcem rektorem, o jego tolerancji, skromności i wyrozumiałości.

Pani Antonina Burmistrowa mówiła o tym,  jak odwiedziła w szpitalu w Krakowie  ojca biskupa. Opowiadała jeszcze o jego prostocie і dobrym  sercu dla ludzi.

Wielu parafian dzieliło się również swoimi wspomnieniami o świętej pamięci ojcu biskupie.

W niedziele 8 listopada  o 12 godzinie odbyła się msza święta pogrzebowa, celebrował ją rektor seminarium Wiktor Biłous .

W Ogólnokształcącej szkole I-III st. z polskim językiem nauczania w Gródku działa wystawa na pamiątkę o ojcu biskupie  pod tytułem:  „Człowiek, który został biskupem, biskup, który pozostał człowiekiem”.  Z inicjatywy dyrektora szkoły Pani Zofii Rogowskiej,  za pośrednictwem wice dyrektora do spraw wychowania  Ireny Pierszchajło, bibliotekarki Emilii Baczok, nauczycielki języka polskiego Tetiany Mostowej, nauczycielki klas początkowych Pani Romanii Jankiewicz, które zebrały różne ciekawe materiały.

Wykorzystano  dokumenty i zdjęcia  z archiwów rodzin Baczok, Barczyszenych, Mostowych, Jankiewicz  oraz z biblioteki szkolnej. Są tu: zdjęcie spotkania rodziny Barczyszenych z biskupem na wsi Żyszczyńce  w styczniu  1995 roku; zdjęcie z bierzmowania w Gródku – parafia Świętego Józefa (2019 rok); świadectwo chrztu  Tetiany Barczyszenej (1992 rok, wieś Żyszczyńce) ; świadectwo bierzmowania Pani Tetiany Mostowej (2016 rok, wieś Żyszczyńce); obrazek na pamiątkę święceń na  biskupa pomocniczego  Kamieniec-Podolskiej diecezji Jana Niemca z rąk jego ekscelencji Kardynała Marjana Jaworskiego w uroczystość Niepokalanego poczęcia Najświętszej Panny Marii  (2006 Kamieniec-Podolski  – Katedra).

Są książki, do których ojciec biskup napisał przedmowy:

–      do książki Ireny  Saszko «Марія наставниця –сяюча Богом» Chmielnicki 2018r.  W języku ukraińskim;

–   do pracy doktorskiej ks. Jarosława Rudego, napisanej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II „ Krzyż pośród krzyży Theologia crucis W Pasterskiej posłudze wiary Biskupa Jana Olszańskiego (1919-2003)” 2018;

–   do pracy licencjackiej  Władysława Rożkówego napisanej na KULu „Ksiądz Władysław Wanags (1931-2001) – obrońca kościoła na Podolu”

Na wystawie są  artykuły z gazety Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Ducha w Gródku «Голос Семінарії»  №3  marzec – maj 2009, artykuł «Одягнутися в Христа» kl. Jarosława Rosoczyńskiego, w którym opisano obłuczyny  4 kleryków , które odbyły się 8 grudnia 2008 roku в Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, Mszę Świętą celebrował biskup Jan Niemiec. Artykuł «Коляд, коляд, колядниця» kl. Olega Żaruka, w którym jest mowa o  dniu skupienia dla seminarzystów, który prowadził ksiądz biskup pomocniczy Jan Niemiec .

Pamięć o biskupie Janie Niemce  na zawsze zostanie się w naszych sercach.

Ojcze biskupie, tatusiu czcigodny!

Miałeś uśmiech na twarzy taki pogodny.

Dla każdego twe serce zawsze  było otwarte,

Mówiłeś, że rozpaczać nigdy nie warto.

Przyjechałeś do Gródka księdzem  młodziutkim,

Szkoda, że  byłeś z nami za krótko.

Ciepłem serca i słowem dodawałeś nadzieję,

Modlitwą gorliwie ogrzewałeś w zawiei.

Twe oczy dobrocią zawsze świeciły,

Serce ludziom służyło z całej swej siły!

Modlimy się dzisiaj szczerze do ciebie,

Prosimy by z tobą spotkały się w niebie!

Autorzy:

Wicedyrektor do spraw wychowawczych Irena Pierszchajło

Bibliotekarka Ogólnokształcącej szkoły z polskim językiem nauczania I-III stopni m. Gródka Emilia Baszok

Nauczycielka języka polskiego Tetiana Mostowa

Ogólnokształcąca szkoła I-III st. z polskim językiem nauczania w Gródku na Ukrainie jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja w ramach projektu ” Biało- czerwone ABC…”