Bój o indeks na polską uczelnię rozpoczęty

W dziesięciu miastach na Ukrainie na początku listopada 2017 roku odbył się pierwszy etap II Olimpiady Historii Polski. Wzięło w nim udział 207 uczniów klas IX-XI.

Olimpiadę Historii Polski na Ukrainie Fundacja WiD organizuje już po raz drugi. Po zeszłorocznym jej sukcesie okazało się, że to bardzo atrakcyjna i oczekiwana forma upowszechniania znajomości polskich dziejów wśród młodzieży polskiego pochodzenia w wieku od 15 do 17 lat. W zamyśle pomysłodawców olimpiada ma być okazją do tego, by polscy uczniowie szkół ukraińskich poznawali historię kraju przodków, dzięki czemu będzie rosła ich świadomość historyczna, a poprzez nią odradzała się polska tożsamości na Ukrainie.

Tegoroczna olimpiada odbyła się 11 listopada – w 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Równo o godz. 11 w dziesięciu miastach Ukrainy: Chmielnickim, Czerniowcach, Iwano-Frankiwsku, Kijowie, Lwowie, Łucku, Równem, Winnicy, Żytomierzu oraz – po raz pierwszy – w Charkowie, do pisemnego testu przystąpiło 207 dziewięcio-, dziesięcio- i jedenastoklasistów. W wielu miejscach olimpiadzie towarzyszyły okolicznościowe akademie przygotowane przez uczniów, w trakcie których recytowano patriotyczne wiersze oraz śpiewano polskie pieśni narodowe. W kilku miastach w inauguracji olimpiady uczestniczyli polscy dyplomaci.

Olimpiada Historii Polski składa się z trzech etapów: eliminacji szkolnych, okręgowych i centralnych (finał). Trzej laureaci będą mieli zapewnioną możliwość podjęcia studiów na kierunku historia lub pokrewnych według zasad określonych przez rektorów uczelni.

Olimpiada Historii Polski jest częścią składową zadania „Biało-czerwone ABC” jest współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 r.