Statut Fundacji

Statut Fundacji „Wolność i Demokracja” (tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Radę Fundacji w dniu 12 listopada 2012 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne § 1 Fundacja pod nazwą „WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA”, zwana w treści statutu „Fundacją”, ustanowiona przez Stanisława Kostrzewskiego i Michała Pawła Dworczyka, [...]
Czytaj więcej
Skip to content