Centrum Kultury Polskiej w Montrealu

Założeniem projektu Fundacji Wolność i Demokracja i Centrum Kultury Polskiej w Jolicoeur (Montreal) funkcjonującego pod nazwą ,,Centrum Kultury Polskiej w Montrealu” jest kontynuacja adaptacji sal budynku Grupy Pierwszej Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy do celów przeprowadzania imprez kulturalnych i muzycznych, a także wystaw wszelkiego rodzaju realizowanych w środowisku Polonii w Montrealu. Działanie to ma na celu substytucję funkcji polonijnej konsolidacji jakie pełnił zamknięty w 2015 roku Konsulat Generalny RP w Montrealu.

W ramach projektu, od 31 maja 2017 roku, prowadzona jest adaptacja techniczna w budynku należącym do Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy (PKTWP – Grupa pierwsza) w którym mieszczą się dwie sale z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Adaptacja polega na zainstalowaniu windy ułatwiającej dostęp do sali głównej na piętrze. Decydując się na niniejsze rozwiązanie, Fundacja Wolność i Demokracja daje wyraz głębokiemu przekonaniu swych członków, że Polskość oraz obyczajowe i kulturalne współistnienie w Polskości winno być bezwzględnie dostępne wszystkim Polakom za granicą.

Projekt został stworzony we współpracy Fundacji Wolność i Demokracja z Centrum Kultury Polskiej w Jolicoeur ( http://ckpj.yolasite.com/ ). Ze strony Centrum nad realizacją robót budowlanych czuwają:

DANUTA NADOLSKA – architekt

ZBIGNIEW MACHIŃSKI – wiceprezes Grupy 1-szej

TADEUSZ NOWAK – prezes Grupy 1-szej

KATARZYNA SKOREK – opracowanie strategii marketingu

GRZEGORZ SZYMSIAK – członek Grupy 1-szej

KRZYSZTOF TUMANOWICZ – członek Grupy 1-szej

JERZY PETER – opracowanie strony internetowej

Prace nad budową szybu windy trwają, co ukazuje załączona dokumentacja zdjęciowa. Warto zauważyć, że już w trakcie trwania budowy, zaczynają ujawniać się pożądane efekty końcowe projektu – to jest stymulacja interakcji w środowisku Polonii Montrealu. Realizacją projektu architektonicznego, stworzonego przez Polkę panią Danutę Nadolską, zajmuje się polski wykonawca pan Eric Kowalski, właściciel firmy PROJETS E.K. Inc.


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku