Polskie cmentarze wojenne na Ukrainie z lotu ptaka

Fundacja Wolność i Demokracja już drugi rok opiekuje się polskimi cmentarzami i kwaterami wojennymi. Pod opieką Fundacji znajduje się 19 miejsc spoczynku polskich żołnierzy: powstańców listopadowych, styczniowych, legionistów czy żołnierzy Wojska Polskiego. 

Są to m.in.:

Firlejówka/Andrijówka – cmentarz wojenny z 1920 roku

Horpin – cmentarz wojenny z 1920 roku

Lwów – Cmentarz Łyczakowski:

  • Cmentarz Orląt – groby żołnierzy poległych w walkach o Lwów w latach 1918-1919
  • Górka Powstańcza – groby powstańców styczniowych 1863/64 r.
  • Żelazna Kompania – groby powstańców listopadowych 1830/31 r.

– Cmentarz Janowski:

  • Kwatera Orląt – groby żołnierzy poległych w walkach o Lwów i Kresy Wschodnie w latach 1918-1920

Mościska –  kwatera żołnierzy WP poległych pod Lwowem w 1939 roku

Zadwórze – groby żołnierzy WP poległych w 1920 roku.

Rolą Fundacji jest utrzymanie tych miejsc pamięci w jak najlepszym stanie.


 

Projekt „Opieka nad polskimi cmentarzami wojennymi na Ukrainie dofinansowany z programu Miejsca Pamięci Narodowej za Granicą” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.