Donor: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 Niniejszy projekt polega na organizacji różnorodnych przedsięwzięć uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie. Przedsięwzięcia ujęte w projekcie skierowane są do osób w każdym wieku: od przedszkolaka przez ucznia, studenta, nauczyciela po słuchacza Uniwersytetu Trzeciego Wieku i będą obejmować placówki dotyczące wszystkich poziomów nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych. Śródroczna działalność oświatowa dotyczy realizacji dodatkowych działań edukacyjnych, uzupełniających i wzbogacających proces nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych poprzez organizację konkursów, wyjazdów edukacyjnych i wycieczek (z wyłączeniem Polski), przedstawień teatralnych, obchodów świąt narodowych.

Projekt przewiduje również rozszerzenie podstawowej oferty edukacyjnej poprzez wprowadzenie dodatkowych lekcji historii, geografii lub kultury. W ramach projektu przewidziana jest organizacja ogólnoukraińskich przedsięwzięć edukacyjnych takich jak: Olimpiady z Języka Polskiego i Literatury, Dyktando z Języka Polskiego, Konferencja Oświatowa. Niniejszy projekt przewiduje także wsparcie Ogólnoukraińskiego Metodyczno-Koordynacyjnego Centrum Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu przy Zjednoczeniu Nauczycieli Polskich na Ukrainie, a także działalności oddziałów Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie.

Skip to content