2016

Lepiej, sprawniej, nowocześniej – program wsparcia polskich organizacji na Ukrainie.

Projekt zakładał wdrożenie pilotażowego programu wzmocnienia instytucjonalnego wybranych w konkursie 4 polskich organizacji zrzeszonych zarówno w Związku Polaków na Ukrainie, jak i w Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Program zakładał przeprowadzenia  czterech szkoleń z zakresu zarządzania organizacją, pisania i zarządzania projektami w kontekście realiów ukraińskich i programów pomocowych funkcjonujących na Ukrainie, elementów PR i współpracy z władzami, uregulowania kwestii prawnych, które wymusza nowelizacja ustawy o organizacjach społecznych.
Wymienione szkolenia miały za zadanie przygotować teoretycznie i warsztatowo nie pojedynczego lidera, ale zespół konkretnej organizacji do funkcjonowania we współczesnym lokalnym środowisku ukraińskich NGO-sów.
Bezpośrednie działania projektu były skierowane do przedstawicieli 4 organizacji polskich działających na Ukrainie, wyłonionych w ramach konkursu. Przedstawiciele Stowarzyszenia Polonia im. K. Szymanowskiego w Kirowogradzie, Towarzystwa Kultury Polskiej na Rówieńszczyźnie im. W. Reymonta, Centrum Języków i Kultur Słowiańskich – oddział polski Chmielnicki oraz Klubu Inteligencji Polskiej „Serwus” poszerzyli wiedzę z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz zapoznali się z elementami prawnymi dotyczącymi zmian statutowych wymaganych prawem ukraińskim w związku z nowelizacją ustawy o organizacjach pozarządowych.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości  60 000,00 zł

Skip to content