Całkowita wartość projektu: 306 795,66 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 281 395,66 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Projekt ma na celu pokazanie sylwetek Polaków mieszkających w Belgii, Włoszech, Australii i Ukrainie, którzy wyróżniają się swoją postawą i działaniami wśród swojego środowiska. W ramach zadania powstaje strona internetowa – galeria osób, związanych z czterema obszarami tematycznymi: nauka, kultura i sztuka, biznes i działalność społeczna.  Oprócz tego, w ramach projektu realizowana jest konferencja „Rola osób pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami kraju w ochronie dobrego imienia Polski i Polaków”. Wspierane jest również działanie radia polskiego CKPiDE w Stanisławowie.

Skip to content