Projekt stawia przed sobą dwa cele: wesprzeć młoda kadrę oświatową ( nauczycieli, którzy rozpoczynają życie zawodowe) oraz zmotywować doświadczonych nauczycieli do dalszej aktywnej działalności, szczególnie w sytuacji gdy dochodzi do tzw. “wypalenia zawodowego”.

Projekt zakłada realizacje dwóch modułów:

Moduł I. Strefa młodego nauczyciela – przewiduje wprowadzenie i realizacje programu stypendialnego skierowanego na zachęcenie absolwentów polonistyk i innych przedmiotów ojczystych do rozpoczęcia pracy w szkole.

Kolejnym działaniem w module związanym z wsparciem nauczycieli jest refundacja kosztów studiów podyplomowych polonistycznych

Moduł II. Strefa Tutora – działania zaplanowane w projekcie są skierowane do nauczycieli doświadczonych. Moduł przewiduje wypłatę nagród motywacyjnych dla nauczycieli, którzy zgłoszą się do programu Nagroda dla Doświadczonego Nauczyciela

Projekt jest skierowany do nauczycieli z Ukrainy, Litwy, Łotwy i Białorusi.

Skip to content