2021

Nie jesteś sam. Wsparcie polskich seniorów na Ukrainie.

Niniejszy projekt polega na udzieleniu wsparcia osobom powyżej 60 roku życia polskiego pochodzenia na Ukrainie. Wsparciem zostaną objęte osoby autentycznie potrzebujące pomocy: samotne, zapomniane, mieszkające często na prowincji, niezrzeszone w strukturach polonijnych, zazwyczaj w swoim długim życiu nie otrzymały pomocy z kraju rodzinnego. Ze względu na niską aktywność i znaczne oddalenie od centrów życia polonijnego – mimo skrajnego ubóstwa – często osoby te są pomijane.
Projekt „Nie jesteś sam – program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie” to wsparcie dla seniorów realizowane przez przeszkolonych wolontariuszy. Wolontariusze z obwodów iwanofrankiwskiego, odeskiego, rówieńskiego i winnickiego odbyli szkolenie w 2020 r.
Wolontariusze na podstawie szczegółowych ankiet, wywiadów środowiskowych, kontaktów z organizacjami polonijnymi, parafiami będą przekazywać wsparcie materialne w postaci jednorazowych wypłat finansowych oraz wsparcie rzeczowe (zakup leków, materiałów i sprzętu medycznego, środków higienicznych, paczek żywnościowych, ubrań, obuwia, środków chemicznych, sprzętu, wyposażenia, opału). Leki będą kupowane wg indywidualnych potrzeb seniorów, a ich rodzaj uzależniony będzie od stanu zdrowia, leczonych schorzeń, zaleceń lekarzy. Ta część projektu będzie dotyczyć celowej pomocy udzielanej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, chorujących, samotnych.
Całkowita wartość projektu: 218 450,00 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 200 000,00 zł

2020

Nie jesteś sam – program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie

„Nie jesteś sam” to projekt mający na celu udzielenie kompleksowego wsparcia osobom powyżej 60 roku życia polskiego pochodzenia na terenie Ukrainy. Projekt zakłada m.in. zorganizowanie sieci wolontariuszy, którzy wyposażeni w nowe kompetencje będą wspierać seniorów, w ten sposób realizując ideę integracji międzypokoleniowej. Program pomocy polskim seniorom na Ukrainie polega też na zbudowaniu sieci wsparcia. W ramach jednego z modułów zostaną zdiagnozowane szczegółowe potrzeby seniorów, które będą stanowić trwały rezultat projektu – bazę potrzeb.
W 2020 roku projekt jest realizowany w obwodach: iwanofrankiwskim, odeskim, rówieńskim oraz winnickim poprzez działania pięciu organizacji: Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, Związek Polaków na Ukrainie Oddział im. Adama Mickiewicza w Odessie, Ukraińsko-Polski Sojusz im. Tomasza Padury w Równym, Centrum Rozwoju i Partnerstwa „Polonia” oraz Chrześcijańsko Demokratyczny Związek Polaków w Winnicy.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 528 350,00 zł

Skip to content