Niniejszy projekt polega na udzieleniu wsparcia osobom powyżej 60 roku życia polskiego pochodzenia na Ukrainie. Wsparciem zostaną objęte osoby autentycznie potrzebujące pomocy: samotne, zapomniane, mieszkające często na prowincji, niezrzeszone w strukturach polonijnych, zazwyczaj w swoim długim życiu nie otrzymały pomocy z kraju rodzinnego. Ze względu na niską aktywność i znaczne oddalenie od centrów życia polonijnego – mimo skrajnego ubóstwa – często osoby te są pomijane.

Projekt „Nie jesteś sam – program wsparcia polskich seniorów na Ukrainie” to wsparcie dla seniorów realizowane przez przeszkolonych wolontariuszy. Wolontariusze z obwodów iwanofrankiwskiego, odeskiego, rówieńskiego i winnickiego odbyli szkolenie w 2020 r.

Wolontariusze na podstawie szczegółowych ankiet, wywiadów środowiskowych, kontaktów z organizacjami polonijnymi, parafiami będą przekazywać wsparcie materialne w postaci jednorazowych wypłat finansowych oraz wsparcie rzeczowe (zakup leków, materiałów i sprzętu medycznego, środków higienicznych, paczek żywnościowych, ubrań, obuwia, środków chemicznych, sprzętu, wyposażenia, opału). Leki będą kupowane wg indywidualnych potrzeb seniorów, a ich rodzaj uzależniony będzie od stanu zdrowia, leczonych schorzeń, zaleceń lekarzy. Ta część projektu będzie dotyczyć celowej pomocy udzielanej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, chorujących, samotnych.

Całkowita wartość projektu: 218 450,00 zł

Przyznane środki finansowe: 200 000,00 zł

Skip to content