Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „OLIMPIADA HISTORII POLSKI DLA POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ”.

Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Zadanie publiczne dotyczy organizacji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą. Olimpiada jest organizowana przez Fundację Wolność i Demokracja i Polskie Towarzystwo Historyczne. Działania projektowe są skierowane do polskiej młodzieży szkolnej zamieszkałej i uczącej się poza granicami Polski. Celem jest inicjowanie zainteresowania nauką historii Polski oraz wspieranie nauczycieli w nauczaniu o historii Polski.

Projekt zakłada kontynuację kolejnych etapów i edycji Olimpiady Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą:

– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap II) IV edycja 2019/2020

– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap III) IV edycja 2019/ 2020

– OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap I) V edycja 2020/ 2021

 

OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap II i III) V edycja 2020 – 2021

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy o historii Polski wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań historycznych oraz tworzenie warunków do pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu historii Polski, a także do kształtowania i umacniania świadomości historycznej młodzieży, a poprzez to wspieranie polskiej tożsamości. Motywacją do udziału są nie tylko atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym pobyt w Warszawie dla grupy uczestników III etapu, ale przede wszystkim indeks na jeden z polskich uniwersytetów państwowych. Dla nauczycieli przewidziana jest nagroda w postaci podniesienia kwalifikacji zawodowych poprzez udział w programie dydaktyczno-metodycznym oraz objeździe historycznym.

 

II etap Olimpiady Historii Polski został zaplanowany w 30 komisjach. Dwuetapowy egzamin przeprowadzany jest przez komisje okręgowe złożone z dwóch pracowników naukowych uczelni wyższych ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego oraz jednej osoba z grona doświadczonych nauczycieli, przedstawicieli polskich służb dyplomatycznych i organizacji polonijnych. Egzamin jest przeprowadzany on-line.

Egzaminy II etapu odbyły się w dniach 24 kwietnia – 31 maja 2021

Liczba egzaminowanych uczestników II etapu  – 93 osoby

 

III etap Olimpiady Historii Polski zaplanowany jest w Warszawie

Nagrodą główną dla grupy laureatów IV edycji Olimpiady będą indeksy Uniwersytetu  Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Lubelskiego im . M.C. Skłodowskiej, Uniwersytetów Opolskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego.

Egzaminy II etapu odbyły się w dniach 1-4 lipca 2021.

Liczba egzaminowanych uczestników III etapu  – 25 osób

Tytuł Laureata zdobyło – 12 uczestników olimpiady

Tytuł Finalisty zdobyło  – 13 uczestników olimpiady

W ramach działania przewidziane są nagrody rzeczowe dla uczestników, nauczycieli i placówek oświatowych;

 

OLIMPIADA HISTORII POLSKI (etap I) V edycja 2021 – 2022

I etap Olimpiady organizowany jest w kraju zamieszkania, planowane jest dalsze rozszerzanie zakresu terytorialnego Olimpiady w oparciu o kontynuację współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Instytutem Pamięci Narodowej.  W wersji on-line

Planuje się organizację Olimpiady w około 30 komisjach szkolnych.

Zakładana liczba zgłoszeń – około 300 osób.

Całkowita wartość projektu: 205 350,00 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 167 350,00 zł

Skip to content