Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Pod chorągwią Rzeczpospolitej w 400- lecie Chocimskiej wiktorii”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.

Projekt zakłada realizację szeregu działań mających na celu budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne na Ukrainie, Litwie, Łotwie poprzez upowszechnienie wiedzy o wiktorii chocimskiej z 1621 roku w jej 400. rocznicę. W bitwie tej wojska Rzeczpospolitej pokonały przeważające siły Imperium Osmańskiego i zagwarantowały sobie pokój na blisko 50 lat. Siły Rzeczpospolitej składały się z przedstawicieli wielu narodów – Polaków, Litwinów czy przodków współczesnych Ukraińców (Kozaków zaporoskich). Wydarzenie to jest niezwykle jasnym elementem naszej wspólnej historii. Zwycięstwo to odbiło się szerokim echem w Europie – łącznie z ustanowieniem święta przez ówczesnego papieża oraz chorwackim poematem narodowym “Osman”.

Projekt zakłada:

  • stworzenie gry wielkoformatowej “Chocim1621”,
  • przygotowanie filmu instruktażowego umożliwiającego przeprowadzenie rozgrywek w grę wielkoformatową,
  • przeprowadzenie on- line cyklu lekcji żywej historii “U boku Chodkiewicza” dla środowisk polonijnych z udziałem 200 osób,
  • przygotowanie teczek edukacyjnych dotyczących wiktorii Chocimskiej i przekazanie ich 50 podmiotom polonijnym
  • opracowanie wystawy on-line o kontekście historycznym wydarzeń 1621roku.

Całkowita wartość projektu: 147 950,00 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 130 950,00 zł

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

Skip to content