2021

Pod chorągwią Rzeczpospolitej w 400- lecie Chocimskiej wiktorii.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Pod chorągwią Rzeczpospolitej w 400- lecie Chocimskiej wiktorii”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
Projekt zakłada realizację szeregu działań mających na celu budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne na Ukrainie, Litwie, Łotwie poprzez upowszechnienie wiedzy o wiktorii chocimskiej z 1621 roku w jej 400. rocznicę. W bitwie tej wojska Rzeczpospolitej pokonały przeważające siły Imperium Osmańskiego i zagwarantowały sobie pokój na blisko 50 lat. Siły Rzeczpospolitej składały się z przedstawicieli wielu narodów – Polaków, Litwinów czy przodków współczesnych Ukraińców (Kozaków zaporoskich). Wydarzenie to jest niezwykle jasnym elementem naszej wspólnej historii. Zwycięstwo to odbiło się szerokim echem w Europie – łącznie z ustanowieniem święta przez ówczesnego papieża oraz chorwackim poematem narodowym “Osman”.
Projekt zakłada:
– stworzenie gry wielkoformatowej “Chocim 1621”,
– przygotowanie filmu instruktażowego umożliwiającego przeprowadzenie rozgrywek w grę wielkoformatową,
– przeprowadzenie on- line cyklu lekcji żywej historii “U boku Chodkiewicza” dla środowisk polonijnych z udziałem 200 osób,
– przygotowanie teczek edukacyjnych dotyczących wiktorii Chocimskiej i przekazanie ich 50 podmiotom polonijnym,
– opracowanie wystawy on-line o kontekście historycznym wydarzeń 1621 roku.
Całkowita wartość projektu: 147 950,00 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 97 450,00 zł
Projekt został zrealizowany przez Fundację „Wolność i Demokracja” oraz Armenian Foundation

Skip to content