Projekt „Pomniki i tablice pamiątkowe Stanisławowa” polega na  zebraniu i opracowaniu materiałów, dofinansowania urządzenia wystawy i dofinansowania przygotowania i opublikowania książki.

Całkowita wartość projektu: 55 204,89 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 51 704,89 zł

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

Skip to content