Profesjonalizacja przekazu polonijnego – wspieranie portali polonijnych NGO – 2021

Projekt zakładał wsparcie instytucjonalne organizacji polonijnych w zakresie dofinansowania bieżącej aktualizacji stron internetowych, portali. Działania projektu obejmowały wsparcie portali następujących organizacji polonijnych: – Kongres Polaków w Republice Czeskiej – Związek Polaków w Kalabrii, Włochy – Związek Polaków w Mediolanie, Włochy – Federacja Polskich Organizacji w Nowej Południowej Walii, Australia – Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii, Australia – Stowarzyszenie Nasza Polonia, Australia – PORTAL CENTRE-POLONAIS.FR, Francja – PORTAL www.tkpz-zloczow.org.ua, Ukraina – PORTAL www.polonia.org.ua, Ukraina Projekt był skierowany na zapewnienie dostępu członkom organizacji oraz przedstawicielom Polonii w Australii, Francji, Republice Czeskiej, Włoszech dostępu do informacji o wydarzeniach kulturalnych, o ofercie oświatowej, informacji o planowanych przedsięwzięciach, ale również dostępu do treści dotyczących ich problemów i sposobu ich rozwiązywania, dostęp do informacji o Polsce, wywiady z działaczami oraz wybitnymi osobami nie tylko z kraju zamieszkania, ale również z Polski.

Projekt sfinansowany ze środków: KPRM kwota dofinansowania  110 010,00 PLN

Całkowita wartość projektu: 108 040,00 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 98 350,00 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Projekt zakłada wsparcie portali polonijnych, prowadzonych przez organizacje polonijne na świecie. W projekcie bierze udział 9 redakcji, w tym 3 z Australii, 2 z Włoch, 1 z Czech, 3 z Ukrainy. W ramach projektu partnerzy otrzymują wsparcie finansowe na utrzymanie stron internetowych oraz organizowane jest szkolenie i konsultacje eksperckie, dotyczące efektywnego prowadzenia portalu polonijnego.

Skip to content