Całkowita wartość projektu: 108 040,00 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 98 350,00 zł

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2021.

Projekt zakłada wsparcie portali polonijnych, prowadzonych przez organizacje polonijne na świecie. W projekcie bierze udział 9 redakcji, w tym 3 z Australii, 2 z Włoch, 1 z Czech, 3 z Ukrainy. W ramach projektu partnerzy otrzymują wsparcie finansowe na utrzymanie stron internetowych oraz organizowane jest szkolenie i konsultacje eksperckie, dotyczące efektywnego prowadzenia portalu polonijnego.

Skip to content