2021

Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „Solidarność bez granic – pomoc Polakom na Ukrainie”. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
Projekt ma za zadanie skoordynowanie programu  pomocy charytatywnej realizowanej przez Rząd Polski na rzecz Polaków i Polonii mieszkającej na Ukrainie i zapewnienie maksymalnej przejrzystości i celowości w przekazaniu tej pomocy beneficjentom, osobom najbardziej potrzebującym.
W ramach zadania publicznego wsparciem objęto  752 osoby reprezentujące 30 organizacji polonijnych  z Ukrainy.
W działania projektowe zaangażowano  ponad 100 wolontariuszy.
Programem pomocy socjalnej i charytatywnej zostały objęte określone grupy beneficjentów. Jest to pomoc skierowana do osób starszych, chorych, rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, dzieci, sierot, oraz osób zasłużonych, którzy przez lata posługiwali w utrzymywaniu i krzewieniu polskości na terenie Ukrainy.
Całkowita wartość projektu: 484 000,00 zł
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 400 000,00 zł

2019

Polonia Semper Salutaris.

Programem pomocy socjalnej i charytatywnej zostały objęte określone grupy beneficjentów. W Syrii są to Polacy mieszkający tam na stałe, którzy z różnych powodów, najczęściej braku innych perspektyw, pozostali w kraju będącym  ostatnie 9 lat w stanie wojny, czekając na powrót stabilizacji. Na Ukrainie jest to pomoc skierowana do osób starszych, chorych, rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, sierot, oraz osób zasłużonych, którzy przez lata posługiwali w utrzymywaniu i krzewieniu polskości na terenie Ukrainy. W ramach projektu zostały również zorganizowane spotkania świąteczne dla tych osób.
SYRIA
Wszystkie założenia i cele projektowe zostały zrealizowane. Przekazana pomoc okazała się jest znaczącym wsparciem dla Polaków mieszkających w Syrii, gdzie warunki i komfort życia stale się pogarsza. W ramach projektu udało się oznaczyć grupę Polaków mieszkających w Syrii i ją skonsolidować. W efekcie  działań projektowych Polacy nawiązali kontakty zawieszone przez ostatnie 7 lat wojny. Polonia z rejonu Damaszku i Homs spotyka się już dość regularnie w budynku konsulatu RP, spotykają się również z Konsulem RP, o ile ten otrzymuje zezwolenie od władz lokalnych na wjazd do Syrii. Konsulat na stałe funkcjonuje w Bejrucie.
UKRAINA
Wyznaczone cele zostały osiągnięte. Pomoc charytatywna i socjalna dotarła do najbardziej potrzebujących Polaków mieszkających na terenie Ukrainy. Znacząca część pomocy została przekazana w formie materialnej, bądź na zasadzie refundacji kosztów zakupu, zgodnie z najpilniejszymi potrzebami beneficjentów. Osoby starsze i chore otrzymały leki i instrumenty medyczne niezbędne do leczenia, w wielu przypadkach pokryto koszty badań, a w kilku zabiegów operacyjnych i leczenia rehabilitacyjnego. Znaczącym elementem projektu w promocji działań pro wspólnotowych był zakup paczek socjalnych dla najbardziej potrzebujących.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 604 232,00 zł

2018

Polonia Semper Salutaris.

Projekt polegający na udzieleniu pomocy charytatywnej Polakom w trudnej sytuacji bytowej przebywającym na terenie takich państw jak Syria i Ukraina.  Programem pomocy socjalnej i charytatywnej zostały objęte określone grupy beneficjentów. W Syrii są to Polacy mieszkający tam na stałe, którzy z różnych powodów, najczęściej braku innych perspektyw, pozostali w kraju będącym w stanie wojny, czekając na koniec wojny i powrót stabilizacji. Na Ukrainie jest to pomoc skierowana do osób starszych, chorych, rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, sierot, oraz osób zasłużonych, którzy przez lata posługiwali w utrzymywaniu i krzewieniu polskości na terenie Ukrainy. W ramach projektu zostały również zorganizowane spotkania świąteczne dla tych osób.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości 347 668,00 zł

Skip to content