2022

Strażnicy Narodowej Pamięci 2022.

Projekt „Strażnicy Narodowej Pamięci 2022″ jest kontynuacją zadania realizowanego przez oferenta w latach 2014-19. Jego celem, podobnie jak w latach ubiegłych, jest zapewnienie dbałości o polskie dziedzictwo historyczne i kulturowe przez wsparcie polskich środowisk w utrzymywaniu lokalnych miejsc pamięci w jak najlepszym stanie. Opieką zostaną objęte cmentarze i mogiły na dwóch londyńskich cmentarzach: New Brentford Cemetery (spoczywa tu m.in Józef Hartman – wieloletni adiutant prezydenta Ignacego Mościckiego ) i North Sheen Cemetery (spoczywają tu m.in Ferdynand Goetel – świadek Zbrodni Katyńskiej czy Aleksandra Piłsudska – żona marszałka Piłsudskiego). Cmentarze te są miejscem spoczynku polskiej emigracji. W ramach zadania prowadzone będą prace mające zachować w jak najlepszym stanie polskie cmentarze i mogiły.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości  36 620,00 zł

2020

Strażnicy Narodowej Pamięci: ocalić od zapomnienia.

W ramach projektu opieką zostały objęte 23 cmentarze polskie na terenie Ukrainy. Oprócz tego została przeprowadzona kwerenda archiwalna i terenowa, mająca na celu zidentyfikowanie miejsc pochówku polskich żołnierzy poległych na terenie Ukrainy oraz powstał film dokumentujący realizację projektu na przestrzeni ostatnich lat.
Projekt sfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości  200 000,00 zł

2019

Strażnicy Narodowej Pamięci – część V: ocalić od zapomnienia.

Projekt „Strażnicy Narodowej Pamięci – część V: ocalić od zapomnienia” realizowany na terenie Ukrainy miał na celu zapewnienie dbałości o polskie dziedzictwo kulturowe za granicą poprzez kwerendę, lokalizację oraz udokumentowanie miejsc spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego z lat 1918-1921 oraz 1939 a także ludności cywilnej – ofiar wojny o granice oraz ofiar II wojny światowej. Projekt miał również na celu wsparcie polskich środowisk na Ukrainie w utrzymywaniu lokalnych miejsc pamięci w jak najlepszym stanie. W ramach projektu zostały objęte opieką cmentarze w następujących miejscowościach: Stawiszcze, Sambor, Pików, Mościska, Lwów (cmentarz Janowski), Tarnopol, Zbaraż, Brzozowica Wielka, Mikulińce, Strusiów, Żółkiew, Czarny Las, Czerwonograd, Jaworów, Podwołoczyska, Hałuszczyńce, Stary Sambor, Kołomyja, Złoczów, Ludwikówka, Czermelica, Bursztyn-Rochatyn, Zdołbunów, Beresteczko oraz grobowiec Edwarda Gulicza na cmentarzu we Lwowie. Polskie społeczności lokalne zostały zaktywizowane do sprzątania cmentarzy i opieki nad nimi, wykonane zostały drobne prace remontowe i odświeżające nagrobki, postawione nowe ogrodzenia, wyczyszczone nagrobki, przyozdobione, wycięte krzaki i gałęzie.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości  120 000,00 zł

Strażnicy Narodowej Pamięci. Ocalić od zapomnienia VI.

Projekt zakładał przeprowadzenie prac porządkowych na polskich cmentarzach dawnych ziem polskich.
W ramach projektu zostały wytypowane dwa cmentarze do przeprowadzenia prac porządkowych: cmentarz w miejscowości Tajkury w obwodzie Rówieńskim oraz Szepetówka w obwodzie Chmielnickim. W ramach projektu zostały zakupione sprzęty niezbędne do zrealizowania założonych  celów: kosa, pilarka, kosiarka i inne.
Prace porządkowe były prowadzone w trakcie dwóch wyjazdów, w których brali udział również wolontariusze z Polski związani z fundacją. Pierwszy etap prac porządkowych odbył się w dniach 26-29.09.2019 i w tym czasie porządkowany był cmentarz w miejscowości Tajkury, a drugi w dniach 11-13.10.2019 podczas, którego porządkowany był cmentarz w Szepetówce. Przed przystąpieniem do prac wolontariusze zostali przeszkoleni przez archeologa oraz osobę, która jest doświadczona w prowadzeniu tego typu prac (hufcowy Harcerskiego Hufca “Wołyń”, Harcerstwa Polskiego na Ukrainie). Archeolog był obecny również podczas prowadzenia prac.
Projekt sfinansowany ze środków Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”; dotacja w wysokości  22 000,00 zł

2018

Strażnicy Narodowej Pamięci – część V: ocalić od zapomnienia.

Projekt jest realizowany na terenie Ukrainy miał na celu zapewnienie dbałości o polskie dziedzictwo kulturowe za granicą poprzez kwerendę, lokalizację oraz udokumentowanie miejsc spoczynku żołnierzy Wojska Polskiego z lat 1918-1921 oraz 1939 a także ludności cywilnej – ofiar wojny o granice oraz ofiar II wojny światowej. Projekt miał również na celu wsparcie polskich środowisk na Ukrainie w utrzymywaniu lokalnych miejsc pamięci w jak najlepszym stanie. W roku 2018 – roku obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości takie działania będą miały szczególny wymiar i będą świadectwem tego, że Polacy, również poza granicami RP włączają się w te obchody pielęgnując polskie miejsca pamięci. Opieką zostały objęte cmentarze w miejscowościach: Borszczów, Czerwonograd, Kołomyja, Lwów, Ostrów, Pawełcze/Iwano-Frankiwsk, Podwołoczyska, Sambor, Sokal, Strzałkowice, Tatarków, obwód Winnicki, Zdołbunów, Złoczów, Żytomierz.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP; dotacja w wysokości  120 000,00 zł

2017

Strażnicy Narodowej Pamięci. Poszukiwanie mogił Żołnierzy Wojska Polskiego poległych pod Lwowem w 1939 roku Ukrainie.

Osiągnięte cele: Ekipa poszukiwawcza weryfikowała w terenie wiedzę ludności lokalnej na temat pochówków, dokumentując miejsca prawdopodobnego spoczynku. Tam gdzie było to możliwe dokonywano prac ziemnych oraz prac sondażowych. W ramach realizacji zadania powstała poszerzona lista miejsc spoczynku żołnierzy. Listę sporządził dr. Damian Markowski – pracownik naukowy IPN. Kwerenda archiwalna została przeprowadzona z wykorzystaniem archiwów polskich, zagranicznych jak i osób prywatnych.
Projekt sfinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; dotacja w wysokości  80 000,00 zł

Strażnicy Narodowej Pamięci – część III. Odnajdujemy i upamiętniamy.

Projekt realizowany na terenie Ukrainy mający  na celu odszukanie zapomnianych mogił  żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku pod Lwowem. W projekcie udział wzięło 20 wolontariuszy – studentów z polski oraz Polaków z Ukrainy. Elementem kończącym III edycję projektu był pogrzeb odnalezionych i ekshumowanych szczątek żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu w Mościskach (Ukraina) przy udziale władz Polski i Ukrainy i przy asyście wojskowej obu państw.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu RP, dotacja w wysokości  88 022,50 zł

2016

Strażnicy Narodowej Pamięci – część III. Odnajdujemy i upamiętniamy.

Projekt realizowany na terenie Ukrainy mający na celu odszukanie zapomnianych mogił żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku pod Lwowem. W projekcie udział wzięło 20 wolontariuszy – studentów z polski oraz Polaków z Ukrainy. Elementem kończącym III edycję projektu był pogrzeb odnalezionych i ekshumowanych szczątek żołnierzy Wojska Polskiego na cmentarzu w Mościskach (Ukraina) przy udziale władz Polski i Ukrainy i przy asyście wojskowej obu państw.
Projekt sfinansowany ze środków Senatu; dotacja w wysokości  50 000,00 zł

Skip to content