Projekt „Strażnicy Narodowej Pamięci 2022″ jest kontynuacją zadania realizowanego przez oferenta w latach 2014-19. Jego celem, podobnie jak w latach ubiegłych, jest zapewnienie dbałości o polskie dziedzictwo historyczne i kulturowe przez wsparcie polskich środowisk w utrzymywaniu lokalnych miejsc pamięci w jak najlepszym stanie. Opieką zostaną objęte cmentarze i mogiły na dwóch londyńskich cmentarzach: New Brentford Cemetery (spoczywa tu m.in Józef Hartman – wieloletni adiutant prezydenta Ignacego Mościckiego ) i North Sheen Cemetery (spoczywają tu m.in Ferdynand Goetel – świadek Zbrodni Katyńskiej czy Aleksandra Piłsudska – żona marszałka Piłsudskiego). Cmentarze te są miejscem spoczynku polskiej emigracji. W ramach zadania prowadzone będą prace mające zachować w jak najlepszym stanie polskie cmentarze i mogiły.

 

Skip to content