Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „We American Poles” Kampania społeczna dla Polonii amerykańskiej realizowana przez Kuryer Polski. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. W ramach zadania publicznego wsparciem została objęta Redakcja portalu Kuryer Polski (Kuryer Media LLC) w Milwaukee, USA.

Zadanie publiczne dotyczy m.in.:

– dofinansowania wydania publikacji książkowej „We American Poles” w jęz. polskim i jęz. angielskim

– dofinansowanie debaty na temat przyszłości Polonii amerykańskiej, jej aktualnych celów i roli w amerykańskim życiu społecznym.

Całkowita wartość projektu: 148 856,49 zł

Dotacja z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: 136 656,49 zł

Zadanie publiczne  finansowane ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

Skip to content