2021

„We American Poles” Kampania społeczna dla Polonii amerykańskiej realizowana przez Kuryer Polski.

Fundacja Wolność i Demokracja  uzyskała z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dofinansowanie na realizację zadania publicznego pt. „We American Poles” Kampania społeczna dla Polonii amerykańskiej realizowana przez Kuryer Polski. Zadanie realizowane jest w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. W ramach zadania publicznego wsparciem została objęta Redakcja portalu Kuryer Polski (Kuryer Media LLC) w Milwaukee, USA.
Zadanie publiczne dotyczy m.in.:
– dofinansowania wydania publikacji książkowej „We American Poles” w jęz. polskim i jęz. angielskim;
– dofinansowanie debaty na temat przyszłości Polonii amerykańskiej, jej aktualnych celów i roli w amerykańskim życiu społecznym.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; dotacja w wysokości 136 656,49 zł

Skip to content