Fundacja Wolność i Demokracja wspiera rozwój niezależnych mediów na Białorusi, pomaga w zwiększaniu dostępu społeczeństwa białoruskiego do rzetelnych, niezależnych i bezstronnych informacji. Dodatkowym aspektem przemawiającym za potrzebą wsparcia białoruskich mediów niezależnych w tym roku i w kolejnych latach jest rosnąca aktywność rosyjskich (lub sterowanych i finansowanych z Rosji) mediów, które stawiają sobie za cel propagowanie i wzmacnianie prorosyjskich i jednocześnie wrogich wobec Zachodu postaw.

Rezultaty projektu realizowanego w 2015 roku w okresie kampanii prezydenckiej to:

900 tekstów informacyjnych i artykułów,

100 materiałów wideo,

1 milion odbiorców.

W projekcie realizowanym w 2016 roku dziennikarze białoruscy przygotowują materiały dotyczące przebiegu kampanii wyborczej, przedstawiają stanowiska poszczególnych sztabów wyborczych, opinie polityków, organizacji pozarządowych, konkluzje obserwatorów i relacje wyborców. Relacjonują działania podejmowane podczas kampanii wyborczej przez opozycję demokratyczną. Celem projektu jest zwiększenie dostępu społeczeństwa białoruskiego do niezależnej informacji dotyczącej wyborów parlamentarnych 2016 oraz wzmocnienie kontroli społecznej nad procesem wyborczym.

Projekt skierowany jest do białoruskich obywateli i białoruskich mediów niezależnych.

Skip to content