Co słychać w Paderborn?

W Szkole Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech w Paderborn okres między Bożym Narodzeniem a Wielkanocą to z reguły spokojny czas nauki  – bez wielkich imprez integracyjnych, jednak dla efektywności nauki języka polskiego bardzo ważny. Tak było i w tym roku. Najmłodsi uczniowie poznali w tym czasie  wiersze Jana Brzechwy z cyklu Zoo – o  Misiu, Dziku, Żyrafie i Lisie. W czasie zajęć uczniowie malowali zwierzęta, ćwiczyli pisanie ich nazw, a punktem kulminacyjnym na każdej lekcji było recytowanie na pamięć danego wiersza. Maluchy były dumne, że w zaledwie cztery tygodnie nauczyły się aż czterech wierszy.

Co lubię? Co umiem? Do czego mam talent? To były przewodnie tematy dla uczniów starszych. Zarówno słownictwo, jak również gramatyczne ćwiczenia i tworzone przez uczniów dialogi krążyły wokół tych zagadnień. Sporo dowiedzieliśmy się przy tym o sobie nawzajem.

Od 13 marca nasza szkoła zawiesiła działalność ze względu na epidemię. Uczniowie otrzymali kilka zadań, w tym jedno specjalne: Pisz pamiętnik! Wykonane zadania przesyłają nauczycielce pocztą elektroniczną    dołączając czasami zdjęcia, jako dowód, że nie marnują czasu.

Wszystkim Uczniom i polskim rodzinom w Paderborn życzymy zdrowia i do zobaczenia w szkole w lepszym czasie.

 

Szkołą Polskiej Macierzy Szkolnej w Niemczech w Paderborn jest wspierana przez Fundację Wolność i Demokracja.