Dnia Konstytucji 3 Maja, Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz z okazji Dnia Flagi.

Podobnie jak w innych placówkach polonijnych, tak i w Szkole Polskiej w Kowlu odbyła się uroczystość z okazji Dnia Konstytucji 3 Maja, Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz z okazji Dnia Flagi.

Najpierw zebrani odśpiewali hymny Polski i Ukrainy. Następnie prezes TKP w Kowlu złożył wszystkim członkom Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu, rodzicom, uczniom najlepsze życzenia z okazji świąt majowych.

Następnie młodsi i starsi uczniowie przedstawili program artystyczny, w którym zespół „Głosy Polesia” zaśpiewał pieśni ze swojego repertuaru, dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki zawierające odniesienia do Konstytucji 3 Maja, Dnia Flagi i Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Program zawierał także przypomnienie najważniejszych faktów dotyczących powstawania i trwania Konstytucji 3 Maja z 1791 roku i jej twórców.

Po uroczystości przy kawie, herbacie i słodyczach można było porozmawiać, snuć plany na przyszłość.