Obchody Święta Konstytucji 3 maja, Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi w Kowlu

Podobnie jak w innych placówkach polonijnych również w Szkole Polskiej w Kowlu odbyła się uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 maja, Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Dnia Flagi.
Najpierw zebrani odśpiewali hymny Polski i Ukrainy. Następnie prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Kowlu złożył wszystkim członkom Towarzystwa, rodzicom i uczniom najlepsze życzenia z okazji majowych świąt.
Następnie młodsi i starsi uczniowie przedstawili program artystyczny: zespół Głosy Polesia zaśpiewał pieśni ze swojego repertuaru, dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki odnoszące się do Konstytucji 3 maja, Dnia Flagi i Dnia Polonii i Polaków za Granicą.
Program zawierał także przypomnienie najważniejszych faktów dotyczących powstawania i trwania Konstytucji 3 maja z 1791 roku i jej twórców.
Po uroczystości przy kawie, herbacie i słodyczach można było porozmawiać, snuć plany na przyszłość.