Dzieci i młodzież z Żytomierza i Korostyszewa odwiedzili Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykownia. 

27 sierpnia 2021 dzieci i młodzież Ośrodka Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu oraz uczniowie  Szkółki Języka Polskiego przy Zgromadzeniu Sióstr Misjonarek Apostolstwa Katolickiego w Korostyszewie  w ramach wyjazdu edukacyjnego odwiedzili Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie-Bykownia.
Bykownia to Czwarty Cmentarz Katyński. Uczniowie udali się tam, aby uczcić pamięć ofiar stalinowskich represji.
Na tamtejszym cmentarzu w zbiorowych mogiłach pochowano:  Polaków, Ukraińców, Rosjan i obywateli innych narodowości Związku Sowieckiego. Dla Polaków las w Bykowni stał się czwartym cmentarzem katyńskim, miejscem pochówku ofiar zbrodni katyńskiej, rozstrzelanych na mocy rozkazu Stalina z 5 marca 1940 roku.
“Bez przeszłości nie ma przyszłości”

Działanie jest wspierane przez Fundację Wolność  i Demokracja w ramach projektu  „Biało-Czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie”.

Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”.

Z wyrazami szacunku
Mariia Filiseienko
Ośrodek Kultury i Tradycji Polskich w Żytomierzu