Dzieci z Zasławia świętują niepodległość

11 listopada w  Szkole Sobotniej przy charytatywnym stowarzyszeniu „Polonia”  w Izjasławiu obchodziliśmy najważniejsze polskie święto narodowe związane z odzyskaniem w 1918 roku  niepodległości.

Scenariusz lekcji  był przeznaczony dla klas młodszych i średnich. Celem lekcji było  rozwijanie wiedzy i nawyków patriotycznych  oraz wzmacnianie więzi z polskim narodem i jego historią.

Uczniowie udekorowali klasę  biało-czerwonymi balonami,  sami zrobili małe flagi polskie. Nauczycielka rozdała kartki z tekstem hymnu Mazurka Dąbrowskiego.

Lekcję rozpoczęliśmy odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie uczniowie przeczytali wiersze: „11 listopada” Ludwika Wiszniewskiego. Nauczycielka Ludmiła Krawczuk  przeczytała krótki wykład pt. „Dlaczego  święto odzyskania Niepodległości ma tak wielkie znaczenie dla Polaków?”

Przypomniano sławnego marszałka Józefa Piłsudskiego, Grób Nieznanego Żołnierza, ułanów oraz innych bohaterów. Oddaliśmy im hołd minutą ciszy…

Lekcję zorganizowano w ramach projektu Fundacji Wolność  i Demokracja”Biało-Czerwone ABC.”współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku.

Ludmiła Krawczuk