Dzień języka ojczystego w Chmielnickim

Język polski jest bardzo rozpowszechniony w obwodzie Chmielnickim, dużo Polaków mieszka tu i posługuje się swoim językiem ojczystym. O tym, jak przekazują i rozwijają język i kulturę Polacy na Podolu, opowiedzieli uczestnicy okrągłego stołu podczas spotkania w Chmielnickiej Obwodowej Uniwersalnej Naukowej Bibliotece z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
Polaków reprezentowali prezesi Chmielnickiego Obwodowego Związku Polaków Ukrainy (Franc Miciński), Centrum Języków i Kultur Słowiańskich (Nela Adamczuk) oraz Kulturalno-Oświatowego Centrum im. Juliusza Słowackiego w Chmielnickim (Ludmiła Kotyk).
Gościem honorowym wspólnoty Polaków został Konsul Generalny w RP w Winnicy Damian Ciarciński. Konsulat Generalny RP w Winnicy zawsze pełnił rolę konsolidującą Polaków Podola, ciągłego łączenia z Polską, służąc pomocą we wspieraniu rozwoju języka i kultury polskiej.
We współpracy z Biblioteką na stałe odbywają się prezentację literackie, kulturowe spotkania, konkursy i olimpiady, działa klub języka, historii i kultury polskiej, coroczne Czytanie Narodowe, konferencje, i inne wydarzenia. Przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Winnicy w 2021 r. Chmielnickiej OUNB zrealizowano projekt Polska Półka. Ponad sto wartościowych książek w języku polskim oraz w tłumaczeniach od mecenasów podarowano bibliotece.
Obecność Konsula Generalnego Damiana Cercińskiego nadało wydarzeniu osobliwą wartość oraz wpływ na charakter spotkania. Konsul poruszył kwestię zachowania i rozwoju ośrodków nauki języka polskiego, kultury polskiej, zabytków architektury, podkreślił znaczenie wydarzeń kulturalnych w Chmielnickim, Łatyczowie, Gródku, Krasylowie i innych ośrodkach wspólnot polskich.
Uczestnicy wszystkich obecnych narodowości przedstawili swoje ośrodki oraz omówili przyszłą współpracę, wzajemne wspieranie kulturnych wydarzeń oraz kolejne spotkania.
Szczegóły wydarzenia na stronie biblioteki
Projekt „Biało-czerwone ABC. Wsparcie inicjatyw edukacyjnych uzupełniających edukację polskojęzyczną na Ukrainie” realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja.
Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.