“Dzień, w którym wyzwoliła się Polska” we Lwowie

Z okazji Dnia Niepodległości we Lwowie odbędzie się posiedzenie Klubu Galicyjskiego “Dzień, w którym wyzwoliła się Polska”

Gościem Klubu będzie Krzysztof Jabłonka – historyk z Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.

Spotkanie odbędzie się 3 listopada w sali konferencyjnej Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej przy ulicy Akademika Bohomolca 6 we Lwowie o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy!


Zadanie współfinansowane w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2017 roku