Federacja Mediów Polskich na Wschodzie odznaczona przez premiera

Premier Polski Mateusz Morawiecki przyznał Federacji Mediów Polskich na Wschodzie Odznakę Honorową za Zasługi dla Polonii i Polaków za Granicą. Odznakę z rąk pełnomocnika rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jana Dziedziczaka odebrał prezes Federacji Mediów Polskich na Wschodzie, Rajmund Klonowski.

Uroczystość odbyła się 22 września w Kancelarii Premiera RP podczas spotkania ministra Jana Dziedziczaka z uczestnikami VI Światowego Forum Mediów Polonijnych i X Zjazdu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie.