Festyn Polskiej Szkoły BEZ GRANIC w Dublinie

Polska Szkoła BEZ GRANIC w Dublinie zorganizowała w ostatnią sobotę festyn rodzinny, na którym rodzice mieli okazję bawić się z dziećmi, a uczniowie mogli przyprowadzić ze sobą kolegów i koleżanki z irlandzkich szkół.
Szkoła dba o integrację środowisk polonijnego i irlandzkiego, i to wydarzenie było jednym z elementów tych działań.
Festyn okazał się wielkim sukcesem, czego serdecznie gratulujemy jego organizatorom!
Więcej informacji o szkole można znaleźć na stronie internetowej www.polskaszkolabezgranic.com oraz szkolnym FB i YouTube.

Zdjęcia oraz filmy za Polska Szkoła BEZ GRANIC w Dublinie @FWiD

Polska Szkoła BEZ GRANIC w Dublinie jest partnerem projektu Fundacji WiD w ramach projektu „Wspieranie edukacji polskiej na Świecie”, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.