Filmy o powstańcach styczniowych trafiły do polskich szkół

Z okazji 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego Fundacja Wolność i Demokracja przygotowała serię spotów edukacyjnych opowiadających o bohaterach zrywu 1863 roku, o jego przebiegu i kluczowych punktach zwrotnych. Cykl dziesięciu krótkich filmów przybliża sylwetki powstańców styczniowych, którzy po upadku insurekcji i długoletniej zsyłce osiedlili się we Lwowie i ówczesnej Galicji. W stolicy Galicji przebywała najbardziej zwarta grupa. Weterani cieszyli się powszechnym szacunkiem, a miasto otaczało ich opieką. Uczestnicząc w corocznych rocznicach wybuchu powstania, przyczynili się do wzrostu świadomości patriotycznej młodych mieszkańców Lwowa, czego dowodem była bohaterska postawa młodzieży lwowskiej, zwanej Orlętami, w czasach walk o miasto w 1918 r.

Gotowe filmy Fundacja przesłała do 500 szkół średnich i podstawowych w całej Polsce, tym samym udostępniając nauczycielom historii gotową pomoc dydaktyczną w sposób atrakcyjny opowiadającą historię grupy powstańców, wśród których nie brakowało późniejszych wybitnych osobistości Lwowa, w tym prezydentów miasta: Michała Michalskiego i Stanisława Ciuchcińskiego, generała Michała Heidenreicha „Kruka”, słynnego dowódcy w powstaniu, czy wybitnego badacza syberyjskiej flory, profesora Benedykta Dybowskiego.

Filmy stanowią doskonałe uzupełnienie i gotowy materiał wspierający nauczycieli w historycznej edukacji młodych Polaków, promowaniu historii Polski, kształtowaniu postaw patriotycznych oraz przekazywaniu wiedzy o dziejach narodu polskiego jako cennego źródła wartości, wzorców i odniesień. Forma edukacyjna filmów pozwala na wielokrotne ich wykorzystanie, nie tylko w 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Materiały te będą edukować kolejne pokolenia polskiej młodzieży, wychowując je w duchu miłości ojczyzny, szacunku dla jej historii oraz pomagać budować świadomy patriotyzm kolejnych pokoleń.

Poniżej zamieszczamy linki do bezpłatnego pobierania i odtwarzania filmów.

Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLj6IDnHda3MvXxLX5Ew8urMVK-mh2ZcWg

Strona www: https://fundacjawid-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/admin_wid_org_pl/EnjOeaQGY9tOitjPK6kxdUkB-y_IZ4cPbfjiI1o9hDRgEQ?e=GT1alQ

oraz link do newslettera Fundacji WiD dotyczącego projektu: „Za wolność naszą i waszą 1863”, szerzej przedstawiającego wspomniany projekt: https://link.freshmail.mx/p/vc45sdfmg8/m1uvjkzz5v

Działanie realizowane w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Za wolność naszą i waszą 1863”.

Projekt sfinansowany ze środków Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego.