Freski w Kościele Saint Eloi w Comblessac, Francja

Fundacja Wolność i Demokracja przygotowała freski w kościele Saint Eloi w Comblessac, Francja.
Celem projektu było opisanie polskiego wątku w historii Comblessac we Francji.
Dzięki wpisaniu we wnętrze kościoła Saint Eloi czterech pól freskowych, możliwe było opowiedzenie językiem kolorów i form malarskich bogatej historii Comblessac:
1. Żołnierze polscy w Comblessac oraz historia malowania i przekazania obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej (nawa główna, strona południowa)
2. Historia św. Convoion (transept, strona południowa)
3. Historia Fundacja kaplicy N.D. de Lorette (nawa główna. strona północna)
4. Historia św. Melaine (transept, strona północna)
Freski zostały opracowane w ramach projektu Tu jest Polska – wystawy, publikacje, pielęgnowanie pamięci finansowanego ze środków Kancelarii Premiera Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.