Fundacja WID na sejmowej komisji łączności z polakami za granicą.

W dniu 24.07.2014 r. Fundacja Wolność i Demokracja uczestniczyła w posiedzeniu sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą. Tematyka posiedzenia skupiła się wokół Białorusi.

W spotkaniu brali udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych: p. Minister Katarzyna Pełczyńska, Nałęcz oraz p. Wojciech Tyciński, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą.

Ze strony Związku Polaków na Białorusi: Prezes Związku Polaków na Białorusi, p. Mieczysław Jaśkiewicz, Przewodnicząca Rady Naczelnej ZPB, p. Andżelika Borys, oraz Przewodniczący Działu Redakcyjnego ZPB oraz redaktor naczelny portalu znadniemna.pl, p. Andrzej Pisalnik.

Fundację Wolność i Demokracja reprezentowała p. Olga Semeniuk, ekspert do spraw Białorusi.

IMG_8770-2 - Kopia__