Gratulacje dla Pani Andżeliki Borys ponownie wybranej na prezesa Związku Polaków na Białorusi

 

W Grodnie 20 marca obradował X Zjazd Związku Polaków na Białorusi. 135 delegatów, reprezentujących 112 struktur ZPB rozsianych po całej Białorusi, w tajnym głosowaniu wybrało na kolejną czteroletnią kadencję prezesa ZPB dotychczasową prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelikę Borys.

Prezes Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz  składa   gratulacje wyrazy szczerego uznania i szacunku prezes ZPB Andżelice Borys w związku z wyborem jej na kolejną kadencję prezesa Związku Polaków na Białorusi. Publikujemy list gratulacyjny:

Szanowna Pani Prezes!

W imieniu własnym, Zarządu Fundacji Wolność i Demokracja oraz całego zespołu Fundacji, składam serdeczne gratulacje z okazji ponownego wyboru Pani na stanowisko Prezesa Związku Polaków na Białorusi. Na trudne czasy, potrzeba silnych przywódców. Przez lata Pani pracy na rzecz Polaków mieszkających na Białorusi, udowodniła Pani, i wciąż udowadnia, że jest odpowiednią osobą, na odpowiednim stanowisku. Dzięki Pani pracy, Polacy na Białorusi tworzą mocną wspólnotę, a polskość na terenie Białorusi jest podtrzymywana, kultywowana i przekazywana kolejnym pokoleniom naszych rodaków.

Cieszę się i jednocześnie jestem dumna z naszej wieloletniej współpracy. Wierzę głęboko, że kolejne lata Pani pracy na stanowisku Prezesa Związku Polaków na Białorusi, będą owocne i niezwykle rozwijające dla wszystkich Polaków mieszkających na Białorusi.

Razem ze wszystkimi pracownikami Fundacji Wolność i Demokracja, życzymy Pani i całemu Zarządowi ZPB dalszych sukcesów, mnóstwo satysfakcji z pracy oraz wytrwałości w zadaniu, jakie Państwo przed sobą postawiliście. Dziękujemy za Waszą pracę.

 

Z wyrazami szczerego uznania i szacunku,

Lilia Luboniewicz