I etap Olimpiady Historii Polski na Wschodzie w Żytomierzu

24 listopada 2018 roku o godz. 11 w Bibliotece Obwodowej w Żytomierzu rozpoczęła się – podobnie jak w 10 innych ukraińskich miastach – III Olimpiada Historii Polski na Wschodzie.

Jej organizatorem są Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne. Organizatorem lokalnym była Szkoła Wiedzy o Polsce działająca przy Związku Szlachty Polskiej. Do I etapu przystąpiło 17 uczniów z Żytomierza, Nowej Borowej i Korestenia.
W ciągu 90 minut uczniowie rozwiązywali zadania testowe, sprawdzające znajomość faktów z historii Polski i źródeł historycznych, które je poświadczają. Pytano o daty, testowano umiejętność czytania map, obrazów i fotografii.

Natalia Iszczuk 

Zdjęcia Natalia Iszczuk

Olimpiada Historii Polski na Wschodzie jest elementem projektu „Biało-czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie”, współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.