I etap OLIMPIADY HISTORII POLSKI NA UKRAINIE W ŻYTOMIERZU

POCZĄTEK ZMAGAŃ UCZESTNIKÓW III OLIMPIADY HISTORII POLSKI NA WSCHODZIE

24 listopada br. o godz. 11.00 w Obwodowej Bibliotece w Żytomierzu rozpoczęła się – podobnie jak jeszcze w 10 ukraińskich miastach – III edycja Olimpiady Historii Polski na Wschodzie. Jej organizatorem są Fundacja Wolność i Demokracja oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, reprezentowane w Żytomierzu przez Szkołę Wiedzy o Polsce przy Związku Szlachty Polskiej. Do I etapu przystąpiło 17 uczniów z Żytomierza, Nowej Borowej i Korestenia.

W ciągu 90 minut rozwiązywali zadania testowe, sprawdzające znajomość faktów z historii Polski i źródeł historycznych, które je poświadczają. Pytano o daty, testowano umiejętność czytania map, obrazów i fotografii.

Natalia Iszczuk (tekst & foto)

Olimpiada Historii Polski na Ukrainie jest elementem projektu  „Biało – czerwone ABC. Program rozwoju polskiej edukacji na Ukrainie” współfinansowanego przez Senat RP w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 r. za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.